Kategorija: Članci, izvori i literatura

Arheološki nalazi u Starom gradu Kaptolu 2019.

Ovaj je članak autora Zvonka Bojčića i Danimirke Podunavac izdan u glasilu Požeške biskupije “Zajedništvo”, br. 82 (lipanj 2019.). Središtem općinskog mjesta Kaptol dominira slikovita utvrda kamenih zidova čiju vizuru dodatno osnažuje visoki, nedavno obnovljeni crkveni zvonik. Kaštel je podignut na povišenom i strateški vrlo značajnom položaju s kojeg se pruža kontrola nad južnim nizinskim …

Opširnije

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2018. godine

Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 25. svibnja 2018. i Anexa  Ugovoru od 10. srpnja 2018. godine provedena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,  Konzervatorski odjel u Požegi,   Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od …

Opširnije

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2019. godine

Stručno izvješće Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 08. srpnja 2019. godine nastavljena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od 31. srpnja 2019. godine. Arheološko …

Opširnije