Kategorija: Dokumenti

Odredbe

ODREDBE O PRAVIMA I OBVEZAMA STOLNOG KAPTOLA I ŽUPE SV. TEREZIJE U POŽEŠKOJ KATEDRALI   Članak 1. Apostolskim pismom Praeclarum evangelizationis opus od 5. srpnja 1997. papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju i odredio da župna crkva sv. Terezije u Požegi bude katedralna crkva. U skladu s time navedena crkvena zgrada sa svom opremom prenesena je …

Opširnije

Pravilnik

PRAVILNIK O UPOTREBI ZVONA POŽEŠKE KATEDRALE Prigodom utemeljenja Požeške biskupije 1997. godine papa Ivana Pavao II.  uzdigao je župnu crkvu sv. Terezije Avilske u Požegi na stupanj biskupske crkve ili  Katedrale. Župa sv. Terezije Avilske ima pravo služiti se prostorima Katedrale za obavljanje bogoslužja u dogovoru sa Stolnim kaptolom koji statutarno vodi brigu o zgradi …

Opširnije

Prisega

PRISEGA NOVOIMENOVANOG KANONIKA Ja, (ime kanonika), imenovani kanonik Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, prigodom svoga uvođenja u službu dajem sljedeće obećanje: Obećavam poštovanje i kanonsku poslušnost svome dijecezanskom biskupu i njegovim nasljednicima te poštovanje prečasnom Stolnom kaptolu. Savjesno ću obdržavati Statut koji je na snazi, kao i hvalevrijedne običaje. Čuvat ću prava i dobra …

Opširnije

Statut Stolnog kaptola svetog Petra u Požegi

Uvod Početkom 13. stoljeća (1221. godine) zasvjedočeno je postojanje Zbornog kaptola pod nazivom Požeški kaptol sv. Petra (Capitulum Sancti Petri de Posega). U vrijeme osmanlijskog osvajanja Slavonije 1536. godine Kaptol se seli u Ugarsku i ubrzo se gasi. Poslije oslobođenja Slavonije od Osmanlija zagrebački biskup Franjo Thauszy (1751.–1769.) želi ga obnoviti 1753. godine, ali zbog političkih okolnosti …

Opširnije

Dekret o osnutku

KONGREGACIJA ZA KLER Prot. Broj 99002442 Kanonički Kaptol pojedine biskupije pozvan je vršiti u katedralnoj crkvi svečanije liturgijske čine, obavljajući i druge zadaće, koje mu daje pravo ili dijecezanski biskup (usp. kan. 503 CIC). U tom smislu II. vatikanski sabor ubraja njegove članove među biskupove suradnike (usp. Dekret Christus Dominus, 27). Njegova Preuzvišenost mons. Antun …

Opširnije

Spomenica

1999. Dekretom Kongregacije za kler od 1. prosinca 1999. utemeljen je katedralni „Capitulum Poseganum Sancti Petri” na zamolbu požeškog biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića te je tako institucionalizirana povijesna memorija požeškoga Zbornog „Capitulum Ecclesiae Beati Petri“. U zamolbi koju je biskup Škvorčević 5. studenog 1999. godine uputio kardinalu Castrillionu Hoyosu Dariju, prefektu Kongregacije za kler među …

Opširnije