Prisega

PRISEGA NOVOIMENOVANOG KANONIKA

Ja, (ime kanonika), imenovani kanonik Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, prigodom svoga uvođenja u službu dajem sljedeće obećanje:

Obećavam poštovanje i kanonsku poslušnost svome dijecezanskom biskupu i njegovim nasljednicima te poštovanje prečasnom Stolnom kaptolu. Savjesno ću obdržavati Statut koji je na snazi, kao i hvalevrijedne običaje.

Čuvat ću prava i dobra Kaptola i neću dopustiti da se ikako otuđe, osim u slučajevima predviđenim crkvenim zakonikom.

Tako mi pomogao Bog i ovo sveto Evanđelje koje svojom rukom dotičem.

U Katedrali,  dan i mjesec, godina.

 

___________________

Potpis kanonika