Odredbe

ODREDBE
O PRAVIMA I OBVEZAMA STOLNOG KAPTOLA I ŽUPE SV. TEREZIJE
U POŽEŠKOJ KATEDRALI

 

Članak 1.

Apostolskim pismom Praeclarum evangelizationis opus od 5. srpnja 1997. papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju i odredio da župna crkva sv. Terezije u Požegi bude katedralna crkva. U skladu s time navedena crkvena zgrada sa svom opremom prenesena je u vlasništvo Požeške biskupije i u tom svojstvu upisana u zemljišne knjige. Osnutkom Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi 1999., briga za katedralnu crkvu i pontifikalna slavlja povjerena je kanonicima. Ovime se sukladno propisu kanona 510 § 3 Zakonika kanonskoga prava i članku 29 Statuta Stolnog kaptola sv. Petra utvrđuju prava i obveze navedenog Kaptola i Župe sv. Terezije Avilske s obzirom na katedralnu crkvu.

 

Članak 2.

Zgrada sa svom opremom i sve što se u njoj odvija s naslova katedralne crkve statutarno je povjerena na upravu Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi a Župa sv. Terezije u njezinim prostorima ima pravo organizirati svoja liturgijska slavlja.

 

Članak 3.

Stolni kaptol u skladu sa svojim Statutom vodi brigu o održavanju katedralne zgrade, o njezinoj opremi i uređenju iz novčanih sredstava primljenih od Ministarstva kulture RH, Požeške biskupije ili drugih izvora.

 

Članak 4.

Stolni kaptol vodi brigu o svemu onome što je potrebno za pontifikalna slavlja u Katedrali, za liturgijsko ruho, liturgijske knjige, pjevački zbor, asistenciju, te njihove troškove pokriva iz biskupijske blagajne. Župa je obvezna za pontifikalna slavlja urediti svetište, cvijećem okititi oltarni prostor, pripraviti hostije i vino, a troškove pokriva iz vlastite blagajne.

 

Članak 5.

Katedrala ima vlastite liturgijske knjige i ruho koji se čuvaju u pontifikalnoj sakristiji za koju vodi brigu Stolni kaptol. Sakristan Župe sv. Terezije Avilske održava liturgijsko ruho, uključujući i pranje liturgijskog rublja, za što prima mjesečnu nagradu iz župne blagajne.

 

Članak 6.

Riznica Katedrale nalazi se u oratoriju iznad desne sakristije, te se u njoj čuvaju predmeti koji služe za pontifikalna slavlja. Za sigurnost, održavanje i prezentiranje Riznice javnosti zaduženi su prepošt i kustos Stolnog kaptola.

 

Članak 7.

O katedralnim orguljama vode brigu prepošt i kanonik kustos Stolnog kaptola a troškovi njihova održavanja i popravljanja pokrivaju se iz biskupijske blagajne. Navedeni kaptolski dužnosnici prosuđuju tko smije svirati na orguljama sukladno svojoj stručnoj glazbenoj izobrazbi i pod kojim uvjetima se njima može služiti Župa sv. Terezije. Pozitiv u lađi Katedrale na raspolaganju je Župi za njezina liturgijska slavlja.

 

Članak 8.

Briga za katedralna zvona povjerena je prepoštu i kanoniku kustosu Stolnog kaptola koji određuju osobe za zvonjenje. Ono će se odvijati u skladu s Pravilnikom o zvonjenju, koji je sastavni dio ovih Odredbi, gdje je propisan način upotrebe zvona za pontifikalna i za župna liturgijska slavlja.

 

Članak 9.

Kanonik pokorničar vrši ispovjedničku službu u Katedrali u skladu s kanonom 508 § 1 i odredbama dekreta o imenovanju. Svi oni kanonici koji nemaju druge pastoralne obveze u dogovoru sa župnikom Župe sv. Terezije Avilske uključuju se u Katedrali u župni pastoral te u dogovoru sa župnikom predvode svetu misu i slave sakrament pomirenja.

 

Članak 10.

Župa sv. Terezije Avilske u Požegi ima pravo održavati u Katedrali sva svoja redovita slavlja, poštujući liturgijski prostor koji je uređen za pontifikalnu službu i slaveći sveta otajstva na primjeran liturgijski način. Župnik treba biti u trajnom dosluhu s prepoštom i kanonikom kantorom Stolnog kaptola, te usklađivati s njima ono što je potrebno da se nesmetano odvijaju župna sveta slavlja i ničim ne povrijedi dostojanstvo Katedrale.

 

Članak 11.

Sva milostinja prikupljena na župnim i pontifikalnim liturgijskim slavljima u Katedrali kao i ona koju vjernici daju u pojedinim “škrabicama” u crkvi za određene namjene pripada župnoj blagajni.

 

Članak 12.

Župa sv. Terezije Avilske svakodnevno se služi prostorima Katedrale te je obvezna voditi o njima redovitu brigu, držati ih urednima, čistiti ih, plaćati sve komunalne naknade, grijanje, pribavljati sve što je potrebno za župna sveta slavlja, te se brinuti za sigurnost u stolnoj crkvi, nadzirati sve što se u njoj događa.

 

Članak 13.

Župa sv. Terezije ima vlastite liturgijske predmete – ruho, knjige, sveto posuđe – koje čuva u lijevoj sakristiji i oratoriju iznad nje.

 

Članak 14.

U izvršavanju navedenih odredbi, kanonici Stolnog kaptola i župnik Župe sv. Terezije Avilske odgovaraju dijecezanskom biskupu.

 

Članak 15.

Odredbe stupaju na snagu danom njihova potpisa.

 

Broj: 884/2018.

Požega, 23. lipnja 2018.

 

† Antun Škvorčević
požeški biskup

Ivan Popić
kancelar