Autor: mpavelma

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2018. godine

Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 25. svibnja 2018. i Anexa  Ugovoru od 10. srpnja 2018. godine provedena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,  Konzervatorski odjel u Požegi,   Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od …

Opširnije

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2019. godine

Stručno izvješće Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 08. srpnja 2019. godine nastavljena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od 31. srpnja 2019. godine. Arheološko …

Opširnije

Stari grad Kaptol

Izgledom ovaj kasnogotičko-renesansni kaštel odgovara tipu tzv. vodenog grada iz 15. i 16. stoljeća (Wasserburg) te predstavlja jednu od bolje očuvanih utvrda predturskog vremena na području Slavonije. Unutar kaptolačkog kaštela nalaze se ostatci sakralnog kompleksa o čijoj izrazitoj povijesnoj i graditeljskoj slojevitosti svjedoči i najnovije otkriće trobrodne romaničke crkve koje je, između ostaloga, ponovno potaklo …

Opširnije

Katedrala sv. Terezije Avilske

Izgradnja crkve sv. Terezije Zagrebački biskup Franjo Thauszy (23. ožujka 1698 – 11. siječnja 1769) naumio je sredinom XVIII. stoljeća grad Požegu uspostaviti crkvenim središtem slavonskoga dijela Zagrebačke biskupije, koji joj je pripao ponovo ili joj je dodijeljen nakon oslobođenja Slavonije od Osmanlija. O toj biskupovoj namjeri svjedoči Sjemenište koje je on utemeljio 1754. te …

Opširnije

Članovi Stolnog kaptola

Kanonici: Ivica Žuljević, Prepošt Mario Sanić, Kustos Josip Krpeljević, Lektor Dražen Akmačić, Pokorničar Mladen Štivin, Kantor Antun Ćorković Nikola Jušić Umirovljeni kanonici: Msgr. Josip Devčić Msgr. Matija Juraković Začasni kanonici: Stjepan Bakarić, umirovljen (Svećenički dom u Požegi) Preminuli kanonici: Vladimir Virag (♰ 13.12.2007.) Marko Pišonić (♰ 11.08.2014.) Marijan Golec (♰ 26.03.2020.) Valentin Halić (♰ 21.12.2020.)

Opširnije

Odredbe

ODREDBE O PRAVIMA I OBVEZAMA STOLNOG KAPTOLA I ŽUPE SV. TEREZIJE U POŽEŠKOJ KATEDRALI   Članak 1. Apostolskim pismom Praeclarum evangelizationis opus od 5. srpnja 1997. papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju i odredio da župna crkva sv. Terezije u Požegi bude katedralna crkva. U skladu s time navedena crkvena zgrada sa svom opremom prenesena je …

Opširnije

Pravilnik

PRAVILNIK O UPOTREBI ZVONA POŽEŠKE KATEDRALE Prigodom utemeljenja Požeške biskupije 1997. godine papa Ivana Pavao II.  uzdigao je župnu crkvu sv. Terezije Avilske u Požegi na stupanj biskupske crkve ili  Katedrale. Župa sv. Terezije Avilske ima pravo služiti se prostorima Katedrale za obavljanje bogoslužja u dogovoru sa Stolnim kaptolom koji statutarno vodi brigu o zgradi …

Opširnije

Prisega

PRISEGA NOVOIMENOVANOG KANONIKA Ja, (ime kanonika), imenovani kanonik Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, prigodom svoga uvođenja u službu dajem sljedeće obećanje: Obećavam poštovanje i kanonsku poslušnost svome dijecezanskom biskupu i njegovim nasljednicima te poštovanje prečasnom Stolnom kaptolu. Savjesno ću obdržavati Statut koji je na snazi, kao i hvalevrijedne običaje. Čuvat ću prava i dobra …

Opširnije

Statut Stolnog kaptola svetog Petra u Požegi

Početkom 13. stoljeća (1221. godine) zasvjedočeno je postojanje Zbornog kaptola pod nazivom Požeški kaptol sv. Petra (Capitulum Sancti Petri de Posega). U vrijeme osmanlijskog osvajanja Slavonije 1536. godine Kaptol se seli u Ugarsku i ubrzo se gasi. Poslije oslobođenja Slavonije od Osmanlija zagrebački biskup Franjo Thauszy (1751.–1769.) želi ga obnoviti 1753. godine, ali zbog političkih okolnosti nije …

Opširnije

Dekret o osnutku

KONGREGACIJA ZA KLER Prot. Broj 99002442 Kanonički Kaptol pojedine biskupije pozvan je vršiti u katedralnoj crkvi svečanije liturgijske čine, obavljajući i druge zadaće, koje mu daje pravo ili dijecezanski biskup (usp. kan. 503 CIC). U tom smislu II. vatikanski sabor ubraja njegove članove među biskupove suradnike (usp. Dekret Christus Dominus, 27). Njegova Preuzvišenost mons. Antun …

Opširnije