KONCERT PAVLA MAŠIĆA I TOMISLAVA ŽUŽAKA U POŽEŠKOJ KATEDRALI

U nedjelju 8. listopada 2023. godine, u nizu Orguljaških večeri u požeškoj Katedrali, koncert pod nazivom „Le jardin suspendu“ održali su Pavao Mašić na orguljama i Tomislav Žužak na saksofonu.

Šibenčanin Pavao Mašić je jedan od najafirmiranijih hrvatskih glazbenih umjetnika svoje generacije. Dobitnik je nagrade Grand Prix Bach i nagrade publike na Bachovu natjecanju orguljaša u Lausanni te razvija uspješnu karijeru koncertnog orguljaša i čembalista. Od 1999. godine djeluje kao glavni orguljaš crkve sv. Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, a usporedno djeluje u zvanju redovitog profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Redovito koncertira solistički diljem Južne Amerike, Rusije, Europe i Izraela. Sudjeluje u radu žirija međunarodnih natjecanja, voditelj je Orguljaške ljetne škole koja se 30 godina održava u Šibeniku, a kao umjetnički voditelj festivala Orgulje sv. Marka zaslužan je za koncertna gostovanja dvadesetak svjetski istaknutih orguljaša koji su prvi put nastupili u Hrvatskoj.

Tomislav Žužak iz Zagreba saksofonistički je pedagog, komorni i orkestralni glazbenik i solist. Poduku iz saksofona stekao je od članova prve generacije hrvatskih diplomiranih saksofonista: na Glazbenoj školi Pavla Markovca učio je od Dragutina Fabijanića, a na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao u razredu Dragana Sremca gdje je kasnije radio kao asistent. Za vrijeme diplomskog studija boravio je na Indiana University of Pennsylvania u razredu Keitha Younga, a potom se usavršavao u Parizu na Conservatoire de rayonnement régional u razredu Philippea Portejoiea, te na Konzervatoriju Cergy-Pontoise u razredu Jean-Yvesa Fourmeaua. Član je kvarteta saksofona Papandopulo, a često nastupa i s istaknutim hrvatskim umjetnicima Filipom Fakom i Pavlom Mašićem. Zaposlen je na Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu i djeluje kao docent na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.

Program kojim su se u požeškoj Katedrali predstavili u potpunosti je namijenjen kombinaciji saksofona i orgulja, a uokvirila su ga dva opsežna djela: barokna Sonata u G-duru Johanna Sebastiana Bacha i Sonata za alt-saksofon i orgulje Anđelka Klobučara. Ostatak koncerta sadržavao je niz ugođajnih minijatura – U Suite Carmelite skladatelj Jean Françaix vješto je ocrtao portrete karmelićanki koje su mučenički pogubljene u vrijeme Francuske revolucije. Stavak pak Pohvala Kristovoj vječnosti Oliviera Messiaena dio je ciklusa na apokaliptičnu tematiku Kvartet za konac vremena, koji je Messiaen skladao za vrijeme zatočeništva u nacističkom logoru u Drugom svjetskom ratu. Skladbu Viseći vrt autor Jehan Alain je opisao kao ideal kojemu umjetnik vječito teži, a nikada ga u potpunosti ne postiže.