Snimka koncerta “Tu es Petrus”

U predvečerje svetkovine apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, u crkvi sv. Jurja u Starom Gradu u Kaptolu, 28. lipnja 2021. održan je tradicionalni Petrovski koncert »Tu es Petrus«, posvećen 800. obljetnici Požeškoga zbornog kaptola sv. Petra, koji je imao sjedište u spomenutom Gradu.