SJEDNICA STOLNOG KAPTOLA SV. PETRA I 24. OBLJETNICA NJEGOVA UTEMELJENJA

U Dvorani Sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi, 1. prosinca 2023. održana je sjednica požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra pod predsjedanjem prepošta Ivica Žuljević a na njoj je uz kanonike sudjelovao i biskup Antun Škvorčević. Nakon molitve Večernjih hvala prepošt Žuljević je u pozdravnoj riječi zahvalio biskupu Antunu što je prije dvadeset i četiri godine zamolio Kongregaciju za kler da na povijesnom tragu srednjevjekovnoga požeškog Kaptola ustanovi požeški Stolni kaptol sv. Petra, što je spomenuta Kongregacija učinila na današnji dan 1999. godine. U svojoj prigodnoj riječi biskup je kanonicima čestitao spomenutu obljetnicu osnutka požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra sa željom da njegovi članovi zajednički i pojedinačno vrše ono što im je Statutom zadano. Zahvalio je prepoštu za sve što nastoji promicati s obzirom na kaptolske zadaće, osobito na području bogoslužja i materijalne brige za požešku Katedralu i Stari grad u Kaptolu.

Nakon što je predstavio točke Dnevnoga reda, prepošt Žuljević je izvijestio kanonike o poduzetim radovima u 2023. godini na konstrukcijskoj sanaciji Katedrale i hitnim mjerama zaštite njezina krovišta, kao i o radovima na obnovi Staroga grada u Kaptolu. Također ih je upoznao s planiranim radovima u 2024. godini, koji se odnose na konstrukcijsko ojačanje zvonika Katedrale, te nastavak radova na obnovi crkve sv. Jurja u Starom gradu u Kaptolu. Podsjetio ih je na kulturno-glazbene programe koje Kaptol već duže vrijeme promiče, obrazložio je način njihova financiranja, te je iznio prijedloge za organiziranje nekih novih programa. Kanonik kustos Mario Sanić podnio je financijski izvještaj za 2023. godinu te je prikazao stanje kaptolske blagajne. Nakon sjednice kanonici su sudjelovali na euharistijskom slavlju u Katedrali, koje je prevodio prepošt Ivica Žuljević prigodom 24. obljetnice osnutka požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra, a propovijedao je kanonik lektor Josip Krpeljević.