Zaštita arheoloških nalaza u Starom gradu Kaptolu

U jesen 2021. godine završena su arheološka iskopavanja unutar Starog grada u Kaptolu te je prije zime izvršeno prekrivanje istražne sonde geotekstilom, dok samo zatrpavanje zbog vremenskih uvijeta nije bilo moguće nego je odgođeno za početak 2022. godine.

S ciljem što skorijeg zatrpavanja arheološke sonde na predmetnom lokalitetu sastali su se 24. veljače 2022. u Starom gradu Kaptol dr. Žarko Španiček, pročelnik Konzervatorskog odjela u Požegi sa suradnicom Viktorijom Ciganović, zatim Danimirka Podunavac, voditeljica istraživanja iz Arheološkog muzeja Osijek te Ivica Žuljević, prepošt požeškog Stolnog Kaptola sv. Petra i Josip Lukić, izvođač radova.

Dogovorena je da se s radovima započne 28. veljače 2022. te je ujedno izrađena dinamika i način radova u kojem je potrebno uz stručno vodstvo arheologinje Danimirke Podunavac napraviti sljedeće:

  1. prije zatrpavanja zaštititi ugrožene ostatke zidova apside jednobrodne ranoromaničke crkve pomoću armaturne mreže,
  2. zatim sve otkrivene arhitektonske ostatke prekriti geotekstilom, a oko zidova sakralnog kompleksa nasuti pijesak,
  3. sve pronađene zidane grobnice ispuniti pijeskom vrlo sitne granulacije, kako bi se iste zaštitile od pritiska zemlje i sačuvale u nekim budućim radovima na obnovi utvrde te kako bi se pojednostavio postupak njihovog eventualnog ponovnog otkapanja,
  4. nakon što se sve navedene prethodne radnje izvrše cijelu sondu treba zatrpati zemljom.

Poseban naglasak stavljen je na bunar koji se nalazi unutar sakralnog arheološkog nalazišta te u suradnji s Ministarstvom branitelja treba provesti istraživanja vezana uz ekshumaciju posmrtnih ostataka ljudskih žrtava iz vremena Drugog svjetskog rata.